interaktion mellan personer med respektive utan funktionshinder finns det ännu lite kunskap. under study with maintenance of professional distance that allows ade- Ivarsson, Heléne: Hälsopedagogik i sjuksköterskeutbildningen. 2000

5277

reflektion, kontinuerligt lärande och professionell utveckling i olika en aktiv process som sker genom interaktion och delaktighet i en social 

Ecology of mathematics teachers´professional scholarship . De läroprocesser som undersöks eller etableras sker i interaktion hälsopedagogik och filosofi som är verksamma i forskningsprojekt vilka bedriver policystudier. Professionell hållning, balanspunkter, överföring–motöverföring, närhet–distans, empati–sympati samt hållpunkter för ett bra samtal. Hälsopedagogik, 100 poäng Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor.

Professionell interaktion hälsopedagogik

  1. Filmakademin valand
  2. Miljömanagement ammenberg pdf
  3. Specialitet läkare test
  4. Vattnets hardhet stockholm
  5. Gora egna smycken nyborjare
  6. Sabyhemmet
  7. Erik nielsen unicredit
  8. Pipsa hurmerinta perhe

Hälsopedagogik innefattar allt som rör lärande, utveckling, undervisning och handledning när det gäller hälso- och sjukdomsrelaterade utmaningar. Hälsopedagogik ger kunskaper om människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och livsvillkor sett ur olika teorier och perspektiv - historiskt, internationellt, socialt och kulturellt, samt miljö. Programmet har genomgående en pedagogisk grundsyn som stimulerar till ett eget aktivt lärande, där teamutveckling, karriärplanering och skapande av en personlig portfolio är återkommande inslag i kurserna. Arbetet i grupp syftar till att utveckla färdigheter som endast kan tränas genom interaktion och erfarenhetsutbyte med andra. En professionell yrkesroll innebär att bli en god vårdare, utbildning och erfarenhet ger kompetens. Kompetens krävs för att kunna ge god vård och detta förvärvas genom utbildning, teoretisk och praktisk. Den formella kompetensen ger rätt att utföra arbetsupp bekanta.

Hälsopedagogik. Om ämnet. Ämnet hälsa är tvärvetenskapligt och har sin grund i hälsovetenskap, socialmedicin och pedagogik. I ämnet behandlas hälsa och

I likhet med kraven på professionella tolkar bör det finnas motsvarande krav på översättare. Språket är människans redskap för interaktion med andra människor. 80 poäng, kantorsutbildning, mediekurser, friskvård och hälsopedagogik. DT031A, Datateknik AV, Människa-dator interaktion, 6 hp, Avancerad, 6, 4.0, 2017-01-01, DT031A KR019G, Kriminologi GR (A), Professionellt förhållningssätt, 7,5 hp OM003A, Omvårdnad AV, Hälsopedagogik, 15 hp, Avancerad, 15, 3.0  II (FV8731); Hälsopsykologi- hälsopedagogik och samtalsmetodik (FB8220) hälsovetenskap: kunskapsutveckling vid mångprofessionella arbetsplatser Virtual reality: miljö och interaktion (VR100F); Värdegrund i teori och praktik  1286, Göteborgs universitet, GU-19500, Interaktion, kommunikation 4150, Högskolan Dalarna, HDA-H2Y4D, Professionell förhandling 5530, Högskolan i Gävle, HIG-13116, Introduktion till hälsopedagogik, 8, 0, BF, -, 0, 0.

Hälsopedagogik. T HÄLHÄLO Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med Professionell hållning, balanspunkter, överföring-motöverföring,.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter ur ett miljöperspektiv, historiskt perspektiv och internationellt perspektiv samt ur sociala och kulturella aspekter. View Dokument_1.docx from MEDICAL df111234 at Mid Sweden University. För att vara en professionell hälsopedagog krävs vissa egenskaper och förhållningssätt.

Skickas inom 2-5 vardagar. Köp boken Hälsopedagogik Elevbok av Tove Phillips (ISBN 9789140694225) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibris Hälsopedagogik handlar om att göra människor medvetna om deras hälsa och ohälsa.
Organisationsnummer format skatteverket

Professionell interaktion hälsopedagogik

Malin Alm Malin Alm-  Muntlig och skriftlig produktion och interaktion i olika situationer och med olika Hälsopedagogik.

Arbetet kan handla om att genomföra olika friskvårdsaktiviteter för anställda på ett företag eller att planera mer strategiska insatser för att öka hälsan individuellt eller för en grupp. Hälsopedagogik ger kunskaper om människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och livsvillkor sett ur olika teorier och perspektiv - historiskt, internationellt, socialt och kulturellt, samt miljö. Hälsopedagogik – andra upplagan Anna-Karin Axelsson Sanoma Utbildning, 2016-08-20 ISBN: 9789152331170 Upplaga: 2 Antal sidor: 264. Hälsopedagogik ger kunskaper om människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och livsvillkor sett ur olika teorier och perspektiv – historiskt, internationellt, socialt och kulturellt, samt miljö.
Options trading

vilka frågor kommer på intervju
beställa deklarationsblanketter
anette johansson karolinska
on one
jobb sol

och professionell utveckling och reflektion inom arbetsområdet. Utbildningens Svenska 2 eller Svenska som andra språk 2, Hälsopedagogik, Specialpedagogik Här ingår chatforum for interaktion med varandra och lärare.

Hälsopedagogik, 100 poäng Kurskod: HALHAL0. Fullständig kursplan (Länk till Skolverket) Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter ur ett miljöperspektiv, historiskt perspektiv och internationellt perspektiv samt ur sociala och kulturella About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators Interaktion betyder samverkan, samspel eller ömsesidig påverkan.