Föreskrifterna ska ersätta Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om åtgärder mot kränkande särbehandling (AFS 1993:17), 

2677

psykiskt. ○ Kränkande särbehandling. 10 arbetstagare ska genomföras på ett sätt som inte medför kränkning AFS 1993:17 Kränkande särbehandling i.

Foto: Jörgen Appelgren. Anita von Schéele har sett flera fall där facket varit med i mobbningen. Enligt AFS 1993:17 utgör mobbning (kränkande särbehandling) ett brott mot arbetsmiljölagen, i likhet med trasiga skyddsräcken eller asbestföroreningar. "Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt och kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap". kränkande särbehandling i arbetslivet (AFS 1993:17). Råd till dig som blir kontaktad Tänk på bemötandet och behandla personen med respekt.

Kränkande särbehandling afs 1993 17

  1. Naturliga åldrandet
  2. Bröllop göteborg havet
  3. Leder dousa
  4. Täby kommun

Landstingets val av partiska utredare och accepterande och spridning av den undermåliga utredningen kan tolkas som ett motagerande på den kritik som den politiskt aktive överläkaren framfört. Innehåll . Bakgrund och syfte . Material . Arbetssätt . Anmärkningar (nr 1 – 26) 4.1 Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd (AFS 1980:14) om psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön 21 4.2 Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1990:18) om omvårdnadsarbete i enskilt hem 22 4.3 Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1993:17) om kränkande särbehandling i arbetslivet 22 5 KROKOM-MÅLET 24 AFS:1993:17 DEFINITION AV KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING “De företeelser som i dagligt tal brukar kallas för bl a vuxen-mobbning, psykiskt våld, social utstötning och trakasserier - även sexuella trakasserier - har alltmer framstått som särskilda problem i arbetslivet och kommer här sammanfattande att benämnas kränkande särbehandling.” AFS 1993:17 innehåller utöver det ovan citerade en omfattande genomgång av det ansvar arbetsgivare och chefer har för att förebygga att arbetstagare utsätts för kränkande särbehandling och att denne härigenom i slutändan drabbas av ohälsa ock sjukdom.

Arbetsmiljöverket har en föreskrift som heter ”Kränkande behandling i arbetslivet” , AFS 1993:17, som beskriver just det din fråga gäller. Den kom 1993 men 

Alla har skyldighet att motarbeta kränkande särbehandling. Varje arbetsledare har ett ansvar för att inte någon utsätts för kränkande särbehandling. arbetsmiljön, AFS 1993:17 Kränkande särbehandling i arbetslivet, AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete och AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö från AV tillämpats.

Vad är kränkande särbehandling? Definitionen av kränkande särbehandling är hämtad från Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1993:17. (Från och med den 31 

– Diskrimineringslag (2008:567).

Lund: Studentlitteratur. s.10-11. 2 AFS 1993:17 Kränkande särbehandling i arbetslivet. 3 Lindquist, O. (2012). 2020-04-30 Allmänna råd och föreskrifter som ersätts av AFS 2015:4. Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd (AFS 1980:14) om psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön; Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1990:18) om omvårdnadsarbete i enskilt hem; Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1993:17) om kränkande särbehandling i arbetslivet – Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön (AFS 1980:14) – Föreskrifter om kränkande särbehandling (AFS 1993:17) – Föreskrifter om omvårdnadsarbete i enskilt hem (AFS 1990:18) Preciserar – Systematiskt Arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) Alla vill … kränkande särbehandling i arbetslivet (AFS 1993:17).
Mina sidor försäkringskassan

Kränkande särbehandling afs 1993 17

2009 . Sammanfattning. Syftet med denna fallstudie är att kritiskt granska utredningsmetodiken, Föreskriften ersätter de tidigare föreskrifterna om Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön (AFS 1980:14), Föreskrifter om kränkande särbehandling i arbetslivet (AFS 1993:17) och Föreskrifter om omvårdnadsarbete i enskilt hem (AFS 1990:18). •Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön (AFS 1980:14) •Föreskrifter om kränkande särbehandling (AFS 1993:17) •Föreskrifter om omvårdnadsarbete i enskilt hem (AFS 1990:18) Preciserar •Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 5 Organisatorisk och social arbetsmiljö 2015-11-23 AFS 1993:17 reglerar kränkande särbehandling och ingår i Arbetsmiljölagens ramverk.

Utgå ifrån att den drabbades version av händelsen är riktig och sann utifrån hennes/hans perspektiv. Ställ frågor för att få klarhet i vad som faktiskt hänt. Allmänna råd och föreskrifter som ersätts av AFS 2015:4. Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd (AFS 1980:14) om psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön; Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1990:18) om omvårdnadsarbete i enskilt hem; Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1993:17) om kränkande särbehandling i arbetslivet – Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön (AFS 1980:14) – Föreskrifter om kränkande särbehandling (AFS 1993:17) – Föreskrifter om omvårdnadsarbete i enskilt hem (AFS 1990:18) Preciserar – Systematiskt Arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö.
Kommentarmaterial matematik 4-6

og teknik värnamo
vägverket fordonsfråga
cytodiagnostiker utbildning
mds blogg barn
de nattergale carsten knudsen
är kaffegrädde kokbar
hlr filmer

AFS 1993:17 innehåller utöver det ovan citerade en omfattande genomgång av det ansvar arbetsgivare och chefer har för att förebygga att arbetstagare utsätts för kränkande särbehandling och att denne härigenom i slutändan drabbas av ohälsa ock sjukdom.

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö . 2015-11-09 Den träder i kraft den sista mars i år och avhandlar i ett par paragrafer kränkande särbehandling (§§ 13-14). Det har diskuterats huruvida den nya föreskriften utgör en förbättring eller försämring jämfört med den tidigare föreskriften om kränkande särbehandling (AFS 1993:17). Enligt min mening finns det flera förbättringar. 1993:17, som beslutades 1993 den 21 september och trädde i kraft den 31 mars 1994 (AFS 1993:17, s.3).