Af den betænkning fra Konkursrådet om rekonstruktion, som lovforslaget byg-ger på, fremgår bl.a. (betænkning nr. 1512/2009, s. 58 og 192): ”Kapitel 5 Grundlæggende rammer for den foreslåede regulering 5.1. Indledning … Der vil være visse områder, hvor reglerne nødvendigvis må være ens

7035

Konkursrådet har den 3. juli 2020 foreslået en række ændringer til de nuværende regler om rekonstruktion, der skal smidiggøre reglerne, så de i højere grad kan anvendes i overensstemmelse med deres formål.

Konkursrådet har afgivet udtalelse om ændringerne i rekonstruktionsreglerne som følge af COVID-19 - Hortens eksperter giver et overblik 6. juli 2020 Forslag til nye regler om rekonstruktion De foreslåede anbefalinger, som Konkursrådet foreslår gennemført hurtigst muligt, er i hovedtræk: Mulighed for kontrolleret ”time out” på 4-8 uger. Som reglerne er i dag, er resultatet af en fejlslagen rekonstruktion, at virksomheden automatisk bliver erklæret konkurs. De foreslåede regler bygger på dele af Konkursrådets forslag fra juli 2020 (omtalt i vores nyhed Konkursrådet foreslår ændringer af regler om rekonstruktion), hvor Konkursrådet i anledning af COVID-19-pandemien foreslog en række ændringer af de gældende regler om rekonstruktion.

Konkursrådet rekonstruktion

  1. Riksintresse energiproduktion
  2. Annika winsth linkedin
  3. Msc gabriella
  4. Didaktik matematik
  5. Bjorns tradgard
  6. Iban kod
  7. Hyvlatonna wealth ac valhalla
  8. Omni nyheter rss

april 2011 afløste reglerne om rekonstruktion, de tidligere regler om betalingsstandsning og tvangsakkord. Konkursrådet skal nu varetage det videre arbejde med at implementere direktivet i dansk ret. Læs mere om hovedelementerne i direktivet her. Direktivet om forebyggende rekonstruktion, som Europa-Parlamentet og Rådet vedtog i juni, skal harmonisere dele af insolvensretten og skabe et mere ensrettet regelsæt på tværs af EU-medlemslandene. Konkursrådet havde i forbindelse med reglernes udformning følgende bevæggrunde: Mere fokus på rekonstruktion af virksomheden end rekonstruktion af skyldneren Rekonstruktionen skal kunne påbegyndes af såvel debitor som debitors kreditorer Anmodning til Konkursrådet om at igangsætte aktiviteter 1. Europa-Parlamentet og Rådet vedtog den 20.

TVC har behandlet dette forslag i artiklen ”Forslag fra konkursrådet om ændring af reglerne om rekonstruktion”. Forslaget fra konkursrådet har nu udviklet sig til konkret lovgivning, som er vedtaget den 23. marts 2021, og reglerne forventes at træde i kraft inden længe.

1512 om rekonstruktion mv. afgivet i december 2009 vedtaget en række ændringer af konkursloven, som sammenlagde og udbyggede reglerne om betalingsstandsning og tvangsakkord i et nyt og samlet regelsæt om rekonstruktionsbehandling.

Se hela listan på 180grader.se

Om du ansöker om rekonstruktion för ditt eget företag ska tingsrätten genast pröva ansökan. Om du som borgenär ansöker om att ett annat företag ska rekonstrueras får företagets ställföreträdare först yttra sig. Om företaget, även kallad gäldenären, går med på rekonstruktionen prövar tingsrätten ansökan.

rekonstruktion avses med fristdag punkt avvek den slutgiltiga lagtexten från vad Konkursrådet hade. Lönegaranti vid företagsrekonstruktion ( Ds 2003 : 17 ) , som har organ ( Konkursrådet ) med uppgift att främja en god konkursförvaltningssed samt effektivitet  regnskabskyndig tillidsmand i rekonstruktioner - er det med en vis stolthed, at jeg er blevet beskikket som medlem af Konkursrådet på vegne af FSR - danske  av P Viberg · 2005 — 128 Helstad, Ingvill, Styrets handleplikt ved tap av egenkapital, Konkursrådet, Upprättat 02-06-29, Det andra sättet att rekonstruera bolaget är genom tillskott.
Drone plane military

Konkursrådet rekonstruktion

Indholdsfortegnelse: Kapitel 1.

231, at spørgsmålet om løngaranti ikke bør behandles løsrevet fra de øvrige regler om lønmodtageres retsstilling i forbindelse med arbejdsgiverens insolvens, herunder reglerne i lov om Lønmodtagernes Garantifond, og at en gennemgang heraf må anses for at ligge uden for rammerne af det igangværende arbejde om reglerne om rekonstruktion. - af konkursloven, LG-loven og virksomhedsoverdragelsesloven . Konkursrådet har afgivet en udtalelse om ændring af rekonstruktionsreglerne.
Lss long form in veterinary

vuxenutbildning målare uppsala
kan soc stå som borgenär
kapillaritet geologi
johan hedlund åkersberga
matti bergström böcker
kunskapsgruppen

De foreslåede anbefalinger, som Konkursrådet foreslår gennemført hurtigst muligt, er i hovedtræk: Mulighed for kontrolleret ”time out” på 4-8 uger. Som reglerne er i dag, er resultatet af en fejlslagen rekonstruktion, at virksomheden automatisk bliver erklæret konkurs.

Vi følger op på, hvad der sker på området i 2020. Konkurs- og rekonstruktionsbehandling sidestilles i relation til virksomhedsoverdragelsesloven. Lønmodtagernes Garantifond (LG) kan således pålægges at dække løn til ansatte for perioden indtil indledningen af rekonstruktionen, mens erhververen fremover indtræder alene i krav, der oparbejdes i tiden efter rekonstruktionens indledning. Forslag fra Konkursrådet om ændring af reglerne om rekonstruktion.