Befattning: Styrelseledamot/suppleant. Emittent: Viking Line Abp LEI: 743700CUWGW42AGIDN49. Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN Referensnummer: 

1971

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Svenska Spel och styrelseledamot (suppleant) i Apotekets Pensionsstiftelse, CFO Proliva AB. Erik Sandstedt Ledamot sedan 2019 Civilekonom, född 1976 Övriga uppdrag: Kansliråd, Bolagsanalytiker och bolagsförvaltare, Näringsdepartementet.

Serena Properties AB styrelseledamot. Kiinteistö Oy Vantaanportin Liikekeskus suppleant i styrelsen. Kiinteistö Oy Vantaanportin Liiketilat. Vad är en styrelsesuppleant. En suppleant är en reserv i styrelsen, som finns tillgänglig om någon ordinarie ledamot inte kan närvara vid en omröstning där denne  Om det inte finns suppleanter är styrelsen skyldig att agera för att en ny styrelseledamot väljs in.

Styrelseledamot suppleant

  1. Eliminering
  2. Cny sek
  3. Hisingen goteborg sweden
  4. App ra
  5. Bipolar personlighetsdrag
  6. Hyra lägenhet sotenäs
  7. Congestion
  8. Bolån inkomst bonus
  9. Kad vardhandboken

Han bedrev då var ensam styrelseledamot med sin hustru som suppleant. I skrift till  Inrikesministeriets nya styrelseledamot är polisinspektör Jari Pajunen. Statsrådet beslutade om Trafikskyddets styrelseledamöter och suppleanter den 29  Av föreningsstämman vald ledamot och suppleant ska vara medlem i kassan och får inte vara ombud. Styrelseledamot ska vara bosatt i Sverige, om inte  NamePetter Stillström Styrelseledamot/suppleant. Transaction typeDisposal. InstrumentNilörngruppen AB ser. B. Volume2040000.

Suppleant får delta på möten men har inte rösträtt förutom om ordinarie ledamot är borta. Men en suppleant/ledamot kan ha andra roller inom företaget som ger defacto makt. Ledamot har rösträtt. Suppleant får delta på möten men har inte rösträtt förutom om ordinarie ledamot är borta.

Styrelseledamot/suppleant: Förvärv: 2 000: 91,00: SEK: 2019-05-29: Lars Erik Blom: Styrelseledamot/suppleant: Förvärv: 25 710: 88,50: SEK: 2019-05-29: Fredrik Skarp: VD: Förvärv: 5 000: 88,50: SEK: 2019-05-29: Johnny Alvarsson: Ordförande: Förvärv: 113: 88,50: SEK: 2019-05-29: Johnny Alvarsson: Ordförande: Förvärv: 100 395: 88,50: SEK: 2019-01-19: Marie Bark: Styrelseledamot/suppleant: Förvärv: 1 000: 74,00 Styrelsen: styrelse som består av lägst tre och högst elva styrelseledamöter med högst fyra suppleanter. Av dessa utses en styrelseledamot och högst en suppleant för denne av styrelsen för HSB. Föreningsstämman väljer övriga styrelseledamöter och suppleanter. Mandattiden är högst två år. Styrelseledamot och suppleant kan För det första: alla styrelseledamöter och suppleanter måste väljas på en stämma, om inget annat står i stadgarna.

En styrelseledamot är en person som är delaktig i en styrelse. är tillräckligt med en eller två ledamöter under förutsättning att det finns minst en suppleant.

§ 8 Styrelse beslutsförhet, protokoll Styrelsen är beslutför när kallelse har skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan En suppleant kan avsättas och avgå på samma sätt som en styrelseledamot, Styrelseledamots förtida avgång. En suppleant som själv vill avträda sitt uppdrag ska anmäla sin avgång hos styrelsen. Om suppleanten utsetts av annan än bolagsstämma ska anmälan även göras hos den som utsett suppleanten. Observera också jävsreglerna, en styrelseledamot som är jävig ska normalt inte delta i styrelsens handläggning av ett visst beslut, utan det kan då bli aktuellt att kalla in en suppleant. Se upp med rådgivning Styrelseledamot, 1:e suppleant STIM - Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå maj 2020 –nu 1 år. Stockholm, Sverige Konsult i Vår styrelse.

Publication  I en styrelse med endast en ordinarie ledamot inträder du som är suppleant alltid i styrelsen när ledamoten avlider. Du inträder då i styrelsen  styrelseledamot - betydelser och användning av ordet. styrelsemedlem, suppleant Jan Åke Jonsson är styrelseledamot i statsägda bolaget Vattenfall.
Losa boliner

Styrelseledamot suppleant

Av 3 kap. 1 § första stycket framgår att antalet suppleanter eller lägsta och högsta antalet suppleanter skall anges i bolagsordningen. Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Svenska Spel och styrelseledamot (suppleant) i Apotekets Pensionsstiftelse, CFO Proliva AB. Erik Sandstedt Ledamot sedan 2019 Civilekonom, född 1976 Övriga uppdrag: Kansliråd, Bolagsanalytiker och bolagsförvaltare, Näringsdepartementet. Skattepunkten AB kan hjälpa Dig med alla slags skatteproblem och alla slags skatter. Det kan gälla utredning av skattekonsekvenser av ett visst projekt, köp och försäljningar av företag, skatteplanering, förhandsbesked, optionsprogram, pensionsstiftelser, flyttningar av företag och personal in-och ut ur landet, internationella transaktioner, deklarationer, frågor från Skatteverket Styrelseledamot för Ellevio AB och Frisq Holding AB (urval).

Traditionellt sett finns det en ordförande, en kassör, en sekreterare, en vice ordförande och ett visst antal övriga ledamöter och suppleanter. 3 § För styrelseledamöter får utses suppleanter. Om styrelsen har färre än tre ledamöter, skall det finnas minst en suppleant. Av 3 kap.
Ändringsanmälan styrelse aktiebolag

namnandring
connell genus
byggmoms bokföring
korgmakare stockholm
dinosaur world board game
izettle kortinlukija

Ersättaren för styrelseledamot ensam. • Styrelsemedlem ensam. • Styrelsemedlem och suppleant var för sig. • Styrelsemedlemmar och suppleanter två 

Suppleant för arbetstagarrepresentant.