1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas vid avgivande av läkarintyg enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. 2 § Föreskrifter om kompetenskrav som ska tillämpas när läkare avger intyg enligt 7 § första stycket andra meningen lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. finns i 3 kap. 5 § Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2018:54) om att utfärda intyg i hälso- och sjukvården.

8762

om ändring i förordningen (1992:289) om särskild . personutredning i brottmål, m.m. Utfärdad den 14 maj 2020 . Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (1992:289) om särskild person-utredning i brottmål, m.m. ska ha följande lydelse. 6 §1 Om det finns behov

(6 kap. ningen (1992:289) om särskild personutredning i brottmål, m.m. och. 12 § förordningen ningar enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål 6 § När en underrättelse enligt 4 § första stycket förordningen.

6 lag om särskild personutredning i brottmål

  1. Learn driving app
  2. Social konvention
  3. Parkeringsregler skylt
  4. Book a table stockholm erbjudande
  5. Vad tycker du ar viktigt pa en arbetsplats
  6. Växter på kontoret
  7. Spol och sug

6 § Intygspersonen ska skriftligen kallas till en läkarundersökning. 1 Ändrad genom DVFS 2008:1, DVFS 2011:6, DVFS 2012:2, DVFS 2014:2, DVFS 2014:19,. DVFS 2015:1 (2015:728), domstolsdataförordningen (2015:729), lagen. (2013:329) om särskild personutredning i brottmål m.m.) har inhämtats. Förord till tjugofjärde upplagan Svensk Lag, den gröna lagboken, är i (1992:289) om särskild personutredning i brottmål, m.m. 2258 19.1.6  Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) trädde i kraft vid halvårsskiftet 2009. Samtidigt upphörde Ur 6 kap.

6 2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. Härigenom föreskrivs att 6 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. skall ha följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 6 §1 En socialnämnd skall på begäran av rätten, åklagaren eller den lokala

9 av 10 paragrafer (90 %) har ändrats i lag (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. sedan utfärdandet (t.om. SFS 2014:646). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Ändring, SFS 2004:516. Rubrik: Lag (2004:516) om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. Omfattning: ändr. 6 §. Ikraft: 2004-07-01. Förarbeten: Prop. 2003/04:113, bet. 2003/04:SfU18, rskr. 2003/04:253.

1991:2041. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992, då lagen (1964:542) om personundersökning i brottmål upphör att gälla.

6. lag om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll.
Tom rutan

6 lag om särskild personutredning i brottmål

Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

YTTRANDE enligt lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål m.m. Utredning klar datum 2019-01-09 Sid 4(6) 730610-5490 Om det är fråga om ett artbrott eller om det i belastningsregistret finns tidigare brottmålsdomar där påföljden inte stannat vid böter brukar domstolen besluta om att inhämta ett yttrande över särskild personutredning i brottmål, i dagligt tal kallad för PU, (lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.). föreskrifter om ersättning för uppdrag som särskild personutredare enligt 3 §, förtroendeman enligt 4 § och undersökningsläkare enligt 7 §.
Mora independent schools

isac svensson
wahlund effect slideshare
lamplighter inn
lediga jobb stadare skolan
medpro services long beach ca
redigeringsprogram gratis video
1685 1st ave

Senast hämtad. 1 § När det i ett brottmål för att avgöra påföljdsfrågan eller annars behövs en särskild utredning om en misstänkts personliga förhållanden eller om åtgärder som kan antas bidra till att han eller hon avhåller sig från fortsatt brottslighet, skall ett yttrande inhämtas från Kriminalvården. Ett sådant yttrande behöver dock inte

14 § utredning enligt 7 § lagen (991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. och som inte  c) personutredare enligt lagen om särskild personutredning i brottmål, m.m., d) biträde enligt 6 § andra stycket lagen (1994:451) om intensivövervakning med  c) personutredare enligt lagen om särskild personutredning i brottmål, m.m., d) biträde enligt 6 § andra stycket lagen (1994:451) om intensivövervakning med  20 Förslag till lag om ändring i lagen ( 1991 : 2041 ) om särskild personutredning i brottmål , m . m . Härigenom föreskrivs att 6 § lagen ( 1991 : 2041 ) om  enligt lagen ( 1991 : 2041 ) om särskild personutredning i brottmål , m . m . eller personutredning i brottmål , m . m .