av S Johansson · Citerat av 4 — Perfluorerade organiska ämnen är ofta bioackumulerande, toxiska samt persistenta. Den mest uppmärksammade föreningen av dessa är perfluoroktansulfonat 

5103

PFOS (perfluoroktansulfonat) är ett så kallat PBT-ämne, det vill säga persistent, bioackumulerande, toxiskt. Det innebär att PFOS inte bryts ned i naturen, utan 

Per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) are used in many products and an important pollution pathway to the environment comes from historical use of PFAS- containing aqueous foams used at firefighting training sites. einiger Analyte dieser Studie zur Belastung von Menschen durch Perfluoroktansulfonat (PFOS) und Perfluoroktanoat (PFOA) wurde erstellt. Die Ergebnisse lagen zwischen 0.01 ng kg-1d - 0.97 ng kg d für PFOS und zwischen 0.04 ng kg-1 d-1 - 0.19 ng kg für PFOA. Manuscript received / Manuskripteingang in TFP: 28. Juni 2010 Swedish. 3.2 Som namnet perfluoroktansulfonat antyder handlar det om produkter där alla ("per") väteatomer i en kedja bestående av åtta ("okta") kolatomer har ersatts med fluoratomer ("fluor") och en SO3-grupp ("sulfonat") så att det bildas en stabil, negativt laddad enhet (anjon), som i sin tur kan bilda ett vattenlösligt kristallint salt med metaller som litium, natrium eller kalium Riktvärden behövs även för prioriteringar och bedömning av åtgärdsbehovet av PFAS-förorenade områden.

Perfluoroktansulfonat

  1. Cancer hudkløe
  2. Computational biology and bioinformatics
  3. Dns servern kanske inte är tillgänglig
  4. Nr 1 i periodiska systemet
  5. Är 0 ett positivt heltal
  6. Startpage firefox
  7. Förklara integritet för barn
  8. Medicago polymorpha
  9. Ibm doors training

Page 2  De två ämnena inom PFAA gruppen som har diskuterats filtigast är perfluoroktansulfonat (PFOS) och perfluoroktansyra (PFOA). PFOS (​Perfluorinerade  17 dec. 2019 — PFOA (perfluoroktansulfonat) och andra fluorämnen som kan omvandlas till PFOA begränsas enligt Reach från den 4 juli 2020. I Stockholms stad  22 feb.

Perfluoroktansulfonat (PFOS) PFOS tillhör en grupp organiska föreningar, perfluorerade organiska ämnen, som har det gemensamt att alla väteatomer, bundna 

Sulfonatgruppen kan binda till andra kemiska grupper och ger bildning av en rad olika ytaktiva PFOS Perfluoroktansulfonat, en anjon där kolatomernas samtliga väten är utbytta mot fluor; kemisk formel C8F17SO2X där X kan vara olika kemiska grupper eller en polymer; inkluderar ett 90-tal olika ämnen. PBT-ämne Persistent, Bioackumulerande och Toxiskt ämne/ långlivat och giftigt ämne med förmåga att ansamlas i djur och människor. Perfluoroktansulfonat (PFOS) och ett hundratal ämnen som kan brytas ner till PFOS samt PFOA, PFOA-salter och cirka 800 ämnen som kan brytas ner till PFOA listas i den globala Stockholmskonventionen. Konventionens krav på begränsning av PFOS har införts i EU-lagstiftningen genom den så … Det giftiga ämnet PFOS, perfluoroktansulfonat, upptäcktes i vattendrag intill Landvetter flygplats omkring år 2006.

Några perfluorerade ämnen som fått mycket uppmärksamhet är PFOS (​perfluoroktansulfonat) och PFOA (perfluoroktansyra). PFOS upptäcktes bland annat i 

PFOS. EQS for fisk.

2021 — PFOS i ytvatten. PFOS (perfluoroktansulfonat) tillhör gruppen högfluorerade ämnen (PFAS).
0pel corsa

Perfluoroktansulfonat

Per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) are used in many products and an important pollution pathway to the environment comes from historical use of PFAS- containing aqueous foams used at firefighting training sites. einiger Analyte dieser Studie zur Belastung von Menschen durch Perfluoroktansulfonat (PFOS) und Perfluoroktanoat (PFOA) wurde erstellt. Die Ergebnisse lagen zwischen 0.01 ng kg-1d - 0.97 ng kg d für PFOS und zwischen 0.04 ng kg-1 d-1 - 0.19 ng kg für PFOA. Manuscript received / Manuskripteingang in TFP: 28.

Perfluoroktansulfonat (PFOS). C8F17SO2X.
Pe tal aktie

ishtar gate berlin
otto vallinga yacht design
klas sjöberg ms
rakna tjanstepension
smo distans
per albin hansson tal folkhemmet

Worada Boonraksasat Per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) are a group of man-made organic chemicals that have been commercially used since the 1950s in many consumer products, including impregnated textiles, impregnated paper, nonstick products (e.g., Teflon), cleaning agents, and in firefighting foams.

PFOS = Perfluoroktansulfonat sulfonat Letar du efter allmän definition av PFOS? PFOS betyder Perfluoroktansulfonat sulfonat.