ARKK04, Arkeologi: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Archaeology: B.A. Course - Level 3, 30 credits Grundnivå / First Cycle Huvudområde Fördjupning Arkeologi G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen • • • • • • • • • •

3542

LUNDS UNIVERSITET Institutionen för arkeologi och antikens historia _____ Kurslitteratur AKSK04 Antikens kultur och samhällsliv: kandidatkurs, 30 hp Fastställd av institutionsstyrelsen 2019-12-03 Litteraturen söks i LUBcat och/eller LUBsearch om inget annat anges. Delkurs 1. Teori, metod och etik, 5 hp (520 s) Allmän litteratur

Letar du efter utbildning inom Arkeologi i Lund? Här hittar du utbildningar inom "Arkeologi i Lund". Gå igenom listan för att Historisk arkeologi: Kandidatkurs. Arkeologi - kandidatkurs i att formulera och tillämpa teoretiska och metodiska resonemang i analys och tolkning av arkeologiska problemställningar.

Kandidatkurs arkeologi lund

  1. Norges regering corona
  2. Talan om enskilt anspråk
  3. Rest material
  4. Bup mottagningen varberg

Arkeologi och antikens historia vid Lunds universitet. Hitta antagningspoäng för alla utbildningar vid Lunds universitet år 2020. Jämför antagningspoängen mellan de olika terminerna och urvalsgrupperna. 26 aug 2013 Bläddra i program- och kurskatalogen för Lunds universitet.

Lunds universitet. Arkeologi: Kandidatkurs. Kursen innehåller tre delkurser. En första del behandlar teori, metod och olika perspektiv på yrkesetiska frågor inom arkeologi. Detta följs

Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden ARKK04 vid Lunds universitet. We have reused.

Bokhandeln Arken; Noak Bokhandel AB | org. nr. 556605-1016; Kyrkogatan 4, 222 22 Lund | Linnégatan 1A, 753 32 Uppsala; 046-33 38 88; info@arken.se.

Det arkeologiska källmaterialet är mångfacetterat. Det omfattar alltifrån små keramikskärvor till stora monument. Perspektivet är både lokalt och globalt. STVK02 Kandidatkurs i statsvetenskap, 30 högskolepoäng (7,5+7,5+15 hp) Kandidatkursens syfte är att ge dig som student förmåga att självständigt identifiera, formulera och analysera relevanta problem inom statsvetenskapens olika områden med hjälp av statsvetenskaplig teori och metod.

Studiegång Antikens kultur och samhällsliv. Obligatoriska kurser: Antikens kultur och samhällsliv I, II och kandidatkurs samt Arkeologi I. Litteraturlista för HOSK04 | Historisk osteologi: Kandidatkurs (30,0 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden HOSK04 vid Lunds universitet.
Yrkestitlar på engelska

Kandidatkurs arkeologi lund

Litteraturlista för HISK37 | Historia: Kandidatkurs (30,0 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden HISK37 vid Lunds universitet. Institutionen för arkeologi och antikens kultur Wallenberglaboratoriet, Lilla Frescati Preliminär version 19/3.

Prov/moment för kursen ARKK04, Arkeologi: Kandidatkurs Gäller från V12 1201 Teori, metod och etik, 5,0 hp Betygsskala: Underkänd ARKH04, Historisk arkeologi: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Historical Archaeology: B.A. Course - Level 3, 30 credits Grundnivå / First Cycle Huvudområde Fördjupning Historisk arkeologi G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för … Institutionen för Arkeologi och antikens historia LUX, Lunds universitet Box 192 221 00 LUND 046-222 00 00 (vxl) susanne.gustafsson ark.lu se Genvägar Om webbplatsen och cookies Tillgänglighetsredogörelse Detta är Lunds universitets identitetsutgivare (eng.
Boxning arbetarklass

syn översätt till engelska
nivå vingåker lunch
var är dom säger är dom vackrast tjejer i sverges län
ge credit union milford ct
marknadskoordinator göteborg
musik 14 år
ida karlsson lalander

Kandidatkurs i historia söker du som har läst allmänna grund- och fortsättningskurser i historia om 60 hp. I kandidatkursen gör du ett examensarbete i historia. Det innebär att du forskar. Du får fördjupade kunskaper om historia som vetenskap och blir orienterad i …

Teoretiska perspektiv i arkeologisk forskning. Lund: Arkeologi: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng First Cycle / Grundnivå Main field of studies Depth of study relative to the degree requirements Archaeology G2E, First cycle, has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements, contains degree project for BA/BSc This is a translation of the course syllabus approved in Swedish • • • • • Historisk arkeologi: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng First Cycle / Grundnivå Main field of studies Depth of study relative to the degree requirements Historical Archaeology G2E, First cycle, has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements, contains degree project for BA/BSc This is a translation of the course Institutionen för arkeologi och antikens historia. Studieavgiften för Historisk osteologi: Kandidatkurs är 50 000 SEK. 221 00 LUND Telefon 046-222 00 00 Research Portal. Find researchers, research outputs (e.g. publications), projects, infrastructures and units at Lund University The Lund University Digital Archaeology Laboratory is a research infrastructure focused on the development of projects aimed at surveying and analyzing archaeological sites by means of 3D combined technologies.