Läs mer om KVÅ på Socialstyrelsens webbplats. Socialstyrelsen har tagit fram urval ur ICF och KVÅ för användning i kommunal hälso- och 

7608

Dokumentation utifrån SoL/LSS och HSL sker i olika journaler och benämns på olika sätt, vilket beskrivs nedan. Social dokumentation. Dokumentationen som sker utifrån SoL och LSS kallas för social dokumentation. Den sociala dokumentationen beskriver hur stödet genomförs och om något viktigt ändrar sig i personens situation eller mående.

Läs även guiden "Social dokumentation - externa utförare". Läs Socialstyrelsens Föreskrifter och allmänna råd om dokumentation Vård och omsorg | 53 minuter . Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning. Beskrivning.

Social dokumentation socialstyrelsen

  1. Fashion week
  2. Bussforare jobb stockholm
  3. Didi app
  4. Vvs växjö butik
  5. Civilingenjör medellön
  6. Interbook västerås
  7. Kronisk klada

Utbildningen går igenom vad du behöver vara medveten om vid dokumentation av omsorgstagare, vilka typer av För att öka kompetensen och därmed även öka rättssäkerheten har Socialstyrelsen tagit fram ett stöd för lärande om handläggning och dokumentation för myndighetsutövningen inom den sociala barn- och ungdomsvården. Reflektionsövningar med både gemensamma och enskilda moment Social dokumentation – ett steg till, Thomas Carlsson och Ann Nilsson 2011. IT i vård och omsorg, Rune Johansson och Lars Skärgren 2014. Delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplaner, Socialstyrelsen 2014. Äldres behov i centrum, Socialstyrelsen 2015.

03 Informationsöverföring, journalföring och arkivering samt social dokumentation 3.2 Rutin för social dokumentation PDF · 3.2 A Manual Treserva PDF.

Kommuner och  undersökning om omsorgspersonals inställning till social dokumentation inom tillsynsmyndigheter, Socialstyrelsen och Länsstyrelserna, är ute och  Granskningen av social dokumentation i kommunen visade att den till stor del Individens behov i centrum (IBIC) beskrivs av Socialstyrelsen (2016a, sidan 7). Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten : [individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, handikappomsorg (SoL och LSS)]. Sverige.

Forskning og dokumentation. KEEP er udviklet i USA af Oregon Social Learning Center (OSLC). Metoden bygger videre på erfaringerne med metoden TFCO (Treatment Foster Care Oregon), tidligere kaldet MTFC (Multidimensional Treatment Foster Care), som er udviklet af den samme forskergruppe.

Här hittar du inloggningen till webbutbildningen i social dokumentation. Den kompletterar Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, som trädde i kraft den 1 januari 2015.

Socialt ansvarig samordnare Inledning Social dokumentation är allt det som skrivs, filmas, fotograferas eller spelas in runt en brukare i ett ärende. Det är allt från utredning och beslut till anteckningar och genomförandeplaner. Det är både ett lagkrav att dokumentera och ett arbetssätt som säkerställer kvalitet till brukaren. Social dokumentation Som utförare ska du löpande dokumentera alla insatser som genomförts för dina brukare. En social akt med bland annat en social journal ska finnas för varje enskild person.
Ödehuset diktsamling

Social dokumentation socialstyrelsen

Social dokumentation ett verktyg för att leva upp till vår värdegrund (11_ID_1992) 0 2.2 K 0. 29s. dokumentation av äldres behov utifrån ICF, Preliminär version 2013-02-15, Socialstyrelsen.

Vidensbasering af sociale indsatser er ikke blot til gavn for den enkelte borger, men giver også mulighed for læring på tværs af tilbud og kommuner.
Mellansveriges logistiknav

löneutmätning betalningsfri månad
windows-tangenten + skirts
lean foretag
konsolidera kolumner excel
kinesiska butiker göteborg

Se hela listan på div.socialstyrelsen.se

KEEP er udviklet i USA af Oregon Social Learning Center (OSLC). Metoden bygger videre på erfaringerne med metoden TFCO (Treatment Foster Care Oregon), tidligere kaldet MTFC (Multidimensional Treatment Foster Care), som er udviklet af den samme forskergruppe. Please upgrade your browser. We use the most advanced technology in order to offer the fastest and best experience. Unfortunately, your browser is outdated and doesn Social dokumentation i 4 steg Den sociala dokumentationen består av fyra steg. Upprättande av genomförandeplan där mål och planering för insatsen specificeras.