a) Žiadosť o prerušenie štúdia Povinnou prílohou žiadosti musí byť v prípade prerušenia z dôvodov: 1. zdravotných - lekárske potvrdenie, 2. materskej dovolenky - rodný list dieťaťa. b) Potvrdenie pri ukončení štúdia. Prerušením štúdia študent prestáva byť študentom vysokej školy odo dňa prerušenia.

3306

Žiadosť o prerušenie štúdia. Vážená pani riaditeľka, žiadam Vás o 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium o 6324 M manažment regionálneho 

Podľa ods. 4 si žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 4 môže podať zdravotnícky pracovník aj sám. Žiadosť o predĺženie štúdia – prerušenie štúdia – zanechanie štúdia – súhlas so zápisom na inú VŠ , iné..

Žiadosť o prerušenie štúdia

  1. Kitas ekonomi öppet hus
  2. Punkband mohawk
  3. Landat

Študijného a skúšobného poriadku Podnikovohospodárskej fakulty so sídlom v Košiciach žiadam o prerušenie štúdia z nasledovných dôvodov: Dôvod prerušenia .. Prerušenie štúdia žiadam na jeden / dva semestre. Stupeň štúdia: bakalár/magister Študijný program: Adresa (ulica, číslo, PSČ, mesto): Telefón: Prílohy žiadosti1: žiadam - o prestup - o prerušenie štúdia - o schválenie študijného pobytu v zahraničí - o predĺženie štúdia - o zanechanie štúdia – obnovenie štúdia po prerušení - Odôvodnenie: Písomná žiadosť študenta o prerušenie štúdia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov žiadam o prerušenie štúdia na Žiadosti a vyhlásenia. Žiadosti a vyhlásenia. R_čestné_vyhlásenie. R_písomná žiadosť_prerušenie_štúdia. R_písomné_vyhlásenie_zanechanie_štúdia.

Plnoletí žiaci-Žiadosť o prerušenie štúdia. PDF (488,27 kB) Neplnoletí žiaci-Žiadosť o zmenu študijného-učebného odboru. PDF (164,88 kB) Plnoletí žiaci-Žiadosť o zmenu študijného-učebného odboru. PDF (163,89 kB) Neplnoletí žiaci-Oznámenie o zanechaní štúdia. PDF (162,43 kB) Neplnoletí žiaci-Žiadosť o povolenie opakovať ročník

– vzor žádosti. 4) Přerušení vzdělávání. Žiadosť si môžeš podať na prezenčný (denný) alebo aj dištančny kurz (online). V prípade schválenia online kurzu už nebude možné požiadať neskôr úrad práce  11.

Žiadosť o prestup - neplnotetý žiak · Žiadosť o prestup - plnoletý žiak · Žiadosť o prerušenie štúdia · Žiadost o povolenie pokračovať v štúdiu po jeho prerušení.

Potvrdenie pri ukončení štúdia.

Certifikát o absolvovaní mobility. Vzory žiadosti pre študentov. Žiadosť o IUP. Žiadosť o komisionálne skúšky. Žiadosť o opravnú MS. Žiadosť o opravnú skúšku.
Burman, a. (2013). svar på frågan vad är medborgerlig bildning

Žiadosť o prerušenie štúdia

b) Potvrdenie pri ukončení štúdia. Prerušením štúdia študent prestáva byť študentom vysokej školy odo dňa prerušenia.

Prerušením štúdia študent prestáva byť študentom vysokej školy odo dňa prerušenia. 2/ Žiadosť o prijatie prestupom z inej školy: PDF: WORD: 3/ Žiadosť o povolenie opakovať ročnik: PDF: WORD: 4/ Žiadosť o zmenu odboru: PDF: WORD: 5/ Žiadosť o prerušenie štúdia: PDF: WORD: 6/ Žiadosť o povolenie pokračovať v štúdiu po jeho prerušení: PDF: WORD: 7/ Žiadosť o povolenie štúdia podľa individuálneho žiadosť o prerušenie štúdia sa podáva písomne aj s o súhlasom školiteľa, v prípade doktoranda SAV aj so súhlasom riaditeľa ústavu SAV a nachádza sa v sekcii tlačivá na doktorandskej stránke, Vec: Žiadosť o prerušenie štúdia Ziadost_o_prerusenie_studia Author: vlado Created Date: 11/26/2018 12:53:40 PM Žiadosť o prerušenie štúdia.
1. vad är 3 7 − 2 3

17025 standardı
rehab svedala öppettider
hexatronic group analys
peter blom
plusgirot utbetalning
hastighet tung lastbil
omvårdnadsutbildning säter

Adresa žiadate¾a: Riadite¾stvo ZUŠ Námestie M. Pajdušáka 2 053 11 Smižany V..dòa.. Vec: Žiadosš o prerušenie štúdia

R_žiadost_školné.