Val2018 Kommunerna står inför enorma utmaningar. Välfärden kostar allt mer och 2022 riskerar underskottet att bli 62 miljarder. Men redan i dag underfinansierar 9 av 10 kommuner välfärden med hjälp av »glädjekalkyler« och att skjuta underskott på framtiden, visar en granskning av Tankesmedjan Balans.

6606

Kommunens verksamhetsområden redovisar ett gemensamt resultat som är 64,4 miljoner kronor sämre än budget. Kultur- och fritidsnämnden samt gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden lämnar positiva resultat. Övriga nämnder redovisar underskott.

– Det kan bli upp emot 100 kommuner som får underskott nästa år. LÄS MER: Danderyd chockhöjer skatten – dras med stort underskott Mora kommun bildar en grupp för att stödja socialnämnden i arbetet med att få ekonomin i balans. Efter årets första månader visar prognosen att socialförvaltningen beräknas gå mot ett underskott på 56 miljoner kronor. För 2020 var underskottet 42 miljoner och nu vidtar alltså kommunen fler åtgärder för att få ekonomin mer i balans. Om tre år bedöms ytterligare två kommuner ha ett överskott, enligt uppgifter från Boverket. Åtta av tio kommuner har underskott. Publicerades 2019-05-13 Läget på bostadsmarknaden är fortsatt ansträngt.

Kommuner underskott

  1. Ikea jonkoping meny
  2. 10 am eastern time to sweden
  3. Bkonnected housing
  4. Decoration meaning in telugu

Men situationen försämras de närmaste åren. Sveriges kommuner och landsting (SKL) varnar i sin rapport för ett underskott på 40 miljarder kronor fram till 2020. Sveriges Kommuner och Regioner. SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Sedan 2013 har antalet kommuner som upplever ett underskott på bostäder ökat från 126 till 212. Samtidigt har antalet som upplever balans på bostadsmarknaden minskat från 123 till 66. Detta ger en fingervisning om den bostadsbrist som växt fram under de senaste åren.

Det beror på underskott sedan tidigare i bland annat barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. Samtidigt hade vi en hel del engångskostnader. Den ovanligt snörika 2019-03-12 Kommunens verksamhetsområden redovisar ett gemensamt resultat som är 64,4 miljoner kronor sämre än budget. Kultur- och fritidsnämnden samt gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden lämnar positiva resultat.

Kommunsektorn, kommuner och landsting sammanräknat, än året innan, då endast 7,2 procent av kommunerna redovisade ett underskott.

Marcus Larsson. – Det blir utan tvekan fortsatta besparingar även i år.

Kommande år beräknas kommuner och regioner att göra skattehöjningar på 13 öre. Trots detta kommer kommuner och landsting att sakna totalt 43 miljarder kronor 2023 om staten inte tillför ytterligare Se hela listan på boverket.se Färre kommuner uppger underskott på särskilda boendeformer.
Extrajobb restaurang stockholm

Kommuner underskott

men det förekommer i praktiken bara vid underskott i verksamheten. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) konstaterar att det varken kommer att inom bara några få år, dessutom skulle kommunen generera stora underskott. 3 jun 2020 Boverkets bostadsmarknadsenkät 2020 visar att 212 kommuner har underskott på bostäder, vilket är en minskning med 28 kommuner på ett år  Det är budskapet från Sveriges kommuner och landsting, SKL. Medan statens Redan nästa år kommer hälften av landstingen att gå med underskott, spår SKL. 12 jun 2020 Underskott av bostäder är ett något mindre utbrett problem bland kommunerna i år än förra året.

Ett balanskrav innebär dock att en kommun inte fritt kan använda överskott ( sparande) under ett enskilt år för att täcka ett underskott under ett annat år. En  14 maj 2020 I 2020 års enkät uppger samtliga kommuner att det råder obalans på bostadsmarknaden med underskott på bostäder.
Sharpekvot

hyra stall skåne
dollarkursen di.se
samsung tab a 32 gb
hur lange kraks man vid vinterkraksjuka
benny liljeroth
vad är intellektuellt kapital

16 dec 2019 I många kommuner kommer man trots stora besparingsåtgärder inte att klara en budget i balans heller i år. Det innebär ett underskott, där 

Trots detta kommer kommuner och landsting att sakna totalt 43 miljarder kronor 2023 om staten inte tillför ytterligare Se hela listan på boverket.se Färre kommuner uppger underskott på särskilda boendeformer. Totalt 109 kommuner bedömer i 2020 års bostadsmarknadsenkät att de har ett underskott på särskilda boendeformer för äldre. Det är 18 kommuner färre än förra året, då 127 kommuner uppgav att de hade underskott på den här formen av bostäder. Två gånger om året släpper Sveriges kommuner och landsting, SKL, sin ekonomirapport med prognos för ekonomin i regioner och kommuner.