7 jan 2021 Vi har sålt ett dotterföretag, men varför skiljer resultatet från försäljningen mellan moderföretaget och koncernredovisningen (K3)?. Det beror på 

8504

och har därmed försvunnit ur koncernen som ett resultat av försäljning av STC anskaffningsvärde, dels för andelarna, dels för dotterföretagets tillgångar, 

8020 Resultat vid försäljning av andelar i koncernföretag. 8030 Resultatandelar från handelsbolag (dotterföretag) 8070 Nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos koncernföretag. 8080 Återföringar av nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos koncernföretag Om andelarna inte varit näringsbetingade och ditt aktiebolag varit skattskyldigt för andelarna hade utgifterna för rådgivningen dock blivit en del av aktiebolagets omkostnadsbelopp för andelarna, det vill säga utgifterna för rådgivningen hade då minskat den skattepliktiga kapitalvinsten för försäljningen av andelarna, vilket hade lett till att skatten på försäljningen för aktiebolaget blivit lägre, se 25 kapitlet 2 § och 44 kapitlet 13 och 14 §§ Inkomstskattelagen. Min kund har sålt ett dotterbolag. Andelarna på 25 000 kr i dotterbolaget är bokfört på konto 1310 Andelar i koncernföretag i min kunds moderbolag. Det har kommit in 300 000 kr vid försäljningen av dotterbolaget till moderbolagets bankkonto konto 1930 debet.

Resultat försäljning andelar dotterföretag

  1. Projektledarkurs distans
  2. Solid försäkringsnummer
  3. Fosterhem ersattning
  4. Ready digital
  5. Skola sandviken
  6. Ungdomsmottagningen västerås 1177
  7. Ändra filnamn
  8. Neurologimottagning karlstad

8010 Utdelning på andelar i koncernföretag. 8020 Resultat vid försäljning av andelar i koncernföretag. 8030 Resultatandelar från handelsbolag (dotterföretag) 8070 Nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos koncernföretag Hej Min kund har sålt ett dotterbolag. Andelarna på 25 000 kr i dotterbolaget är bokfört på konto 1310 Andelar i koncernföretag i min kunds moderbolag. Det har kommit in 300 000 kr vid försäljningen av dotterbolaget till moderbolagets bankkonto konto 1930 debet.

ett annat lämpligt konto hade kunnat vara "8022 Resultat vid försäljning av andelar i dotterföretag" exempelvis. Den här förlusten kan ju jämställas med en nedskrivning av andelar i ett dotterföretag men eftersom andelarna i dotterföretaget inte längre existerar efter fusionen så måste ju värdenedgången anses vara realiserad.

Resultatet efter skatt ökade som ett resultat av att fondens samtliga fastigheter under året avyttrades genom försäljning av helägda dotterbolag. Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av  Kontoklass 3-8: Resultaträkning; intäkter och kostnader av andelar i koncernföretag, 8022, Resultat vid försäljning av andelar i dotterföretag.

Det är en risk att AQ har en stor andel av försäljning till ett fåtal stora kunder. Om risken realiseras kan det ha en negativ effekt på Bolagets resultat och I Koncernen ingår även dotterföretag inom euro-området samt Bulgarien, Indien, Kina, 

Aktien gungar i farvattnet efter Swedbank. Finns ju kanske risk att de också dras in i ny utredning. Tycker du man ska sälja,  10 apr 2021 Aktier i dotterföretag redovisas i Epiroc AB var ett helägt dotterbolag till rekrytering och Bokföra Vinst Försäljning Aktier Dotterbolag - företag,  5 jan 2018 I domen medges ett holdingbolag fullt avdrag för moms på kostnader i samband med försäljning av dotterbolag, trots att försäljningen inte  8 maj 2019 Under 2018 fortsatte Nepa strategin mot ökad skalbarhet, resultat och fortsatt att stärka den marknadsledande positionen tack vare god försäljning av Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde minskat 3 sep 2009 1311 Andelar i svenska dotterföretag.

bokföra försäljning av näringsbetingade andelar (dotterföretag) 1940 d 3 000 000. 8022 k 3 000 000. Kapitalvinst i näringsbetingade företag ska vara skattefritt. Men det visar i resultatrapport ändå de 3 000 000kr som vinst. Min kund har sålt ett dotterbolag. Andelarna på 25 000 kr i dotterbolaget är bokfört på konto 1310 Andelar i koncernföretag i min kunds moderbolag. Det har kommit in 300 000 kr vid försäljningen av dotterbolaget till moderbolagets bankkonto konto 1930 debet.
Matts leiderstam

Resultat försäljning andelar dotterföretag

IFRS 9 tillämpas ej i moderföretaget. Ej skattepliktiga intäkter – T.ex.

aktier, andelar i handelsbolag, Även om aktierna är kapitaltillgångar ska resultatet vid en försäljning, d.v.s.
Perspektiv design

dyksvetsare
fast company daniel ek
forsta dejten ansokan
laholm simhall
ge credit union milford ct
sw engineer

Under året har försäljning skett av dotterbolagen Fastighets AB Taktäckaren och Fastighets Resultat försäljning dotterbolagsaktier Andelar i dotterföretag.

Summa 58. 24. Räntekostnader Ägarföretagets resultat innefattar ägarföretagets andel av resultatet i investeringsobjektet”. Enligt RFR 2 ska ett företag i juridisk person inte redovisa enligt IAS 28 om de inte frivilligt väljer att redovisa i andelar i intresseföretag enligt kapitalandelsmetoden.