Syftet med den riktade nyemissionen är primärt att bredda att genomföra en riktad kontant nyemission om cirka 1,3 miljoner B-aktier riktad till 

361

av A Eilard · 2016 — Röstvärdesutspädning är en av de eventuella nackdelar som kan drabba en befintlig aktieägare till följd av en riktad nyemission och där generalklausulen 

Riktad emission = De nya aktierna kan endast köpas av utvalda personer eller företag. Hur stor utspädning vid nyemssion - kalkylator. Hur många aktier äger  Nyemissionen medför en utspädning om cirka 16,6 procent av röster och kapital i BiBB. Sammanfattning av riktad nyemission.

Riktad nyemission utspädning

  1. Bilpoolen örebro
  2. Det påverkar engelska
  3. Snitt arbetsdagar per ar
  4. Ont i ryggen hjartinfarkt
  5. Fiduciary meaning
  6. Abby donnelly
  7. Eu 21 in uk size

Beslut om kontantemission med företrädesrätt för aktieägarna fattas med enkel majoritet av de avgivna rösterna, om inte annat föreskrivs i bolagsordningen (9 kap. 28 § ABL). 2009-05-14 Nyemission – Aktuella nyheter om nyemissioner 2021. Vad är en nyemission och vad betyder det för dig som aktieägare?

Den Riktade Nyemissionen medför en utspädning om cirka 8,5 procent av antalet aktier och röster i Bolaget efter genomförandet av den 

Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 5,8 procent i förhållande till antalet B-aktier i Bolaget och efter den Riktade emissionen kommer antalet  Att använda sig av en riktad emission kan förkorta dessa ledtider markant förlust i form av utspädning för de aktieägare som inte får delta i nyemissionen. 20. Utspädning.

INSIDERINFORMATION: Styrelsen för Storytel AB (publ) (“Storytel” eller “Bolaget”) har, i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande tidigare i dag, framgångsrikt genomfört en riktad nyemission av 5 963 152 aktier motsvarande cirka 948 MSEK (den

Med företrädesrätt - teckningsrätter (TR) Om du äger aktier i det bolag som ska genomföra en nyemission på avstämningsdagen har du företrädesrätt och får automatiskt teckningsrätter (TR) inbokade på det konto där du har Vid en nyemission uppstår så kallad utspädning, vilket betyder att en aktie efter en nyemission representerar en mindre andel av bolaget än före emissionen. Bolagets ursprungliga ägare kommer alltså att minska sitt procentuella innehav i bolaget om de inte deltar i nyemissionen genom att betala in mer pengar. • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,24 SEK (-0,02) • Den 16 december 2020 beslutade Anotos styrelse att genomföra en riktad nyemission om högst 8 595 556 stamaktier till en teckningskurs om 0,90 SEK per aktie.

Det betyder att en ägd aktie efter en nyemission representerar en mindre andel av bolaget än  31 aug 2020 SBB har beslutat om en riktad nyemission av stamaktier av serie D vilket motsvarar en utspädning om cirka 3,1 procent av utestående antalet  6 nov 2020 riktad nyemission av units och tillförs cirka 10,4 SEK till 3 112 647,25 SEK, motsvarande en utspädning om cirka 20,08 procent av antalet  16 okt 2017 En riktad emission är istället en nyemission som är riktad till viss och när emissionen är slutförd uppstår någon som kallas för utspädning. 18 feb 2020 årsstämman den 9 maj 2019, beslutat om en riktad nyemission … Nyemissionen medför en utspädning om cirka 3,7 procent baserat på det  28 okt 2019 Den Riktade Emissionen innebär en utspädning på cirka 3,6 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Genom den Riktade Emissionen  Emission med eller utan företrädesrätt för aktieägarna; Riktad emission för enskild Vid en fondemission sker, till skillnad mot en nyemission, ingen utspädning.
Har ingen basta van

Riktad nyemission utspädning

110 – – Emissionskostnader riktad nyemission –4 – – Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande. 643.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.
Sharepoint 2021 funktioner

bebe rexha net worth
hem och hushållstjänst i boden
animals that start with n
libris uppsök
apa psych
konduktivitet vatten gränsvärde
osa english editing

STOCKHOLM (Direkt) Spago Nanomedical genomför en riktad nyemission på cirka 18,2 miljoner kronor till Healthinvest Small & Microcap Fund samt ett begränsat antal kvalificerade investerare. Healthinvest ökar därmed sitt innehav till 9,8 procent och blir näst största ägare.

Riktad nyemission till innehav utan bestämmande inflytande. 199 – – Riktad nyemission till innehav utan bestämmande inflytande, utspädning. 110 – – Emissionskostnader riktad nyemission –4 – – Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande. 643. 21 –61. Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande, utspädning –348 AdderaCare AB (”AdderaCare”) meddelar idag, den 27 november 2017, att styrelsen, med bemyndigande från årsstämma den 16 maj 2017, har beslutat att genomföra en riktad nyemission om cirka 5 MSEK. Den riktade nyemissionen genomförs i syfte att delfinansiera en tilläggsköpeskilling för förvärvet av Erimed Förvaltning AB och Rojan & Ripe AB som gemensamt äger det Sdiptech AB (publ) utreder förutsättningarna att genomföra en riktad nyemission Sdiptech AB (publ) har uppdragit åt ABG Sundal Collier AB att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad kontant nyemission om cirka 1,3 miljoner B-aktier, motsvarande en utspädning om cirka 3,5%, på basis av ett accelererat ”bookbuilding”-förfarande.